RIMOO to projekt powstały w 2009 roku z połączenia dwóch rzeszowskich firm działających już od ponad 10 lat na podkarpackim rynku informatycznym, ukierunkowanych w szczególności na tworzenie systemów internetowych i bazodanowych dla firm i instytucji. Połączenie to w szybkim czasie zaowocowało powstaniem wielu innowacyjnych systemów wykorzystujących najnowsze technologie na potrzeby naszych klientów, w grono których możemy zaliczyć m.in. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie.
   Obecnie Rimoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania " 8.1 Wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ", który zakłada stworzenie i wdrożenie rozbudowanego systemu do rezerwacji i rejestracji internetowych.

RIMOO Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 13/28
35-515 Rzeszów
tel. 664 732 483, 691 774 050
e-mail: info@rimoo.pl

NIP: 8133604416
REGON: 180494896
KRS: 0000341193